Accreditaties:

De beroepsopleiding wordt m.i.v. september 2019 voortgezet bij Instituut CAM onder hun accreditaties. Zie: http://instituut-cam.nl/opleidingen/

1. SNRO 

De gehele opleiding is HBO conform geaccrediteerd in 2015, ge-her-accrediteerd in 2018 met 240 EC in vier jaar. Studenten kunnen na afstuderen opgenomen worden in het Arcos register. Zie opmerking hierboven.

2. CPION

Onze MBK en PsBK voldoen aan de Plato eindtermen en zijn CPION geaccrediteerd. Studenten worden na afstuderen opgenomen in het Abituriëntenregister.

3. FONG

In november 2005 is de NSK toegetreden tot de FONG (Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen). De FONG is een koepelvereniging van opleidingen op Hbo-niveau in de natuurlijke genees- en behandelwijzen. In 2015 zijn we opgenomen in het A+register voor HBO bachelor conforme opleidingen.

4. CRKBO

Sinds 2010 is de NSK opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps onderwijs, het CRKBO, hetgeen betekent dat wij over onze lessen geen 21% BTW hoeven te heffen. In juni 2018 is deze opnieuw met 4 jaar verlengd.

5. IASK dé internationale organisatie voor beroepsverenigingen en beroepsopleidingen in Specialised Kinesiology. Minimaal 1x per jaar komen we bij elkaar ergens in de wereld. In januari 2016 waren wij gastland en hebben gesproken met de vertegenwoordigers van Rusland, Amerika, Canada, Zweden, Italië, Hongarije, Zwitserland, Duitsland, Noorwegen, Denemarken, Ierland, UK, België, Frankrijk, Spanje en Argentinië. Hoe mooi is dat?!

6. VNT Studenten kunnen reeds tijdens hun studie 'student-lid' worden.

VNT

7. VBAG  Studenten kunnen reeds tijdens hun studie 'student-lid' worden.

8. FAGT

9. LVNG

10. BvK Studenten kunnen reeds tijdens hun studie 'student-lid' worden.

De NSK is geaccrediteerd door de Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK).