HBO Medische Basis in één jaar te halen!!

De Medische Basiskennis aan de NSK is CPION geaccrediteerd op HBO niveau.

Deze is in 1 studiejaar te voltooien. Op 9 september 2018 start de opleiding weer.

De CPION erkende MBK deelopleiding (42 studiepunten) bestaande uit de onderwijseenheden:

  1. MBK 11 lesdagen en 2 deel-examens
  2. Inleiding Psychologie en Psychopathologie 4 lesdagen en 1 examen
  3. Juridische aspecten, 1 lesdag
  4. Ethiek, 1 lesdag

Het lesrooster MBK voor studiejaar 2018-2019.       button aanmelden

Investering: Voor € 2300,- (inclusief alle examens) kunt u nu uw CPION erkende MBK behalen. Gespreide betaling mogelijk. 

Docenten: Docent MBK is drs. Eveline van der Wel, doctorandus Geneeskunde, doctorandus Bedrijfskunde en Orthomoleculair geneeskundige, zeer ervaren docente en bekend met de Kinesiologie methode. 

Docent PsBK is Ad van Vugt, erkend supervisor en docent Inleiding Psychologie en Psychopathologie.

Verplichte literatuur:

  • Grégoire: Inleiding in de anatomie en fysiologie van de mens, bij voorkeur de laatste druk 
  • Sesam Atlas van de Anatomie, Deel 1: Bewegingsapparaat, bij voorkeur de laatste druk 
  • Coelho: Medisch Woordenboek of Pinkhof: Medisch woordenboek
  • de Merck Manual, hèt handboek voor geneeskunde! ISBN 9789031343003 Nederlandse versie.
  • Psychiatrie toegelicht van Laura H.W.M. Kaiser, ISBN 9789044121599 Garant.
  • Vuurman & Watervrouw, Dr. Silvana Schwitzer, ISBN: 906030599X

Locatie: ‘t Paviljoen, Grebbeweg 103-105, 3911 AV Rhenen naast Ouwehands Dierenpark. Centraal in het land gegeven in Rhenen (tussen A12 en A15 in).

Studiebelasting: De deelopleiding MBK is 42 ECTS/studiepunten. Elke lesdag vereist minimaal vier dagdelen zelfstudie. De stof dient te worden doorgelezen, maar ook geleerd in voorbereiding op het proeftentamen na de eerste vier lessen en de examens.

Vrijstelling: Voor het volgen van de onderwijseenheid Medische Basiskennis wordt vrijstelling verleend aan studenten welke een vooropleiding hebben die vermeld wordt op deze lijst. Studenten die ten genoegen van de directie van de school kunnen aantonen dat zij elders een CPION geaccrediteerde Hbo bachelor MBK opleiding hebben genoten, kunnen eveneens voor vrijstelling in aanmerking komen.

Nieuws over de geldigheid van oude reguliere MBK/PsBK vooropleidingen en toelating tot het Abituriënten register van CPION of SNRO.